Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

acr-sweden.se

acr-sweden.se

 

ACR

ACR operates air traffic at 14 Swedish airports. Their goal is to make airports throughout Europe flourish. In 2017, I replaced the previous Wordpress-based site with a new, more modern site built on the Squarespace platform. The assignment comprised everything, from information architecture, copy and image processing to code in CSS and Javascript.

 
happies.se

happies.se

ourbalticsea.com

ourbalticsea.com