Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

fredrikwretman.se

fredrikwretman.se

 

Fredrik Wretman

Fredrik Wretman is one of Sweden's most distinguished artists with a long and interesting career in contemporary art. During the design process, I removed all my decorative whims. Left was a radical minimalism. Now, it's Fredrik's work that shines, not the website's framework. Just as it should be.

 
matsfredrikson.se

matsfredrikson.se

atmo.se

atmo.se