Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

hoppomlivet.nu

hoppomlivet.nu

 

Hopp om livet

Eight young people, all affected by childhood cancer. On the hoppomlivet.nu site and in a documentary film they tell about their lives and about how it feels to get seriously ill when young. The site is the result of a joint project in which the young survivors all has made their contributions.

 
oldland.se

oldland.se

lindbergstenberg.se

lindbergstenberg.se