Back to Top

Vill du kommunicera bättre med hjälp av en modern, mobilvänlig webb? Jag designar startklara webbplatser – från portfolios för fotografer och konstnärer till kompletta e-handelsplatser för mindre företag. Alla med stark identitet.

Jag som driver R.ED heter Lars Rodvaldr och är art director och journalist med lång erfarenhet av att utveckla innehållsdriven design. Bra tänk, bra typografi och moderna plattformar som Squarespace är alltid basen för mitt arbete.

pj-adventures.com

pj-adventures.com

 

PJ Adventures

PJ Widestrand is my best friend, but also, among many other things, a dive master and an underwater videographer. Since long, he's based in South East Asia. In november 2014 the two of us crossed Laos on motorbikes and somewhere along the trail the idea of a website for PJ came up. Back home in Sweden, I built pj-adventures.com, using Squarespace’s Pacific template as a foundation.
 

 
lindbergstenberg.se

lindbergstenberg.se

mediekompetens.se

mediekompetens.se